O firmě

Firma LIKTO, založená v roce 1994 jako společnost s ručením omezeným, vstoupila do podnikatelského prostředí s jasnou a konkrétní ideou - vyplnit otevřený prostor na trhu ekologických služeb a poskytnout producentům průmyslových odpadů profesionální servis v co nejkomplexnějším rozsahu.

Činnost zahájila v oblasti nakládání s odpady (včetně nebezpečných) v propracovaném systému, který přináší našim zákazníkům nemalé úspory ve snížených nákladech vlivem důsledné separace a efektivní organizací práce.

O dva roky později svou působnost zaměřila do oblasti čištění průmyslových objektů. Moderní vyspělou technikou a technologickými postupy dosahuje firma u zákazníků vysoké kvality odváděných služeb. Toto průmyslové čištění ve standardním pojetí, tj. v čištění podlah, strojů, stropních konstrukcí, vnějších i vnitřních stěn, rozvinula v letech 1998-1999 do širšího záběru, a to specializací v čištění lakoven.

Tyto vysoce náročné technologické postupy jsou pro zákazníky naprosto neodmyslitelnou součástí celkového výrobního procesu v souvislosti s požadovanou kvalitou výsledné produkce.

Dokonalé zvládnutí tak širokého rozsahu čistícího servisu v lakovnách vyžaduje vysokou odbornost a zkušenost celého pracovního týmu včetně používání vyspělé a výkonné techniky.

Svůj filozoficky pojatý záměr pohybu firmy na poli ekologických služeb doplnila již v roce 1997 v oblasti recyklace, respektive ve zpracování odpadních plastových materiálů a jejich vracení zpět do výrobního procesu v podobě plnohodnotného plastu. Pro zamezení degradace těchto materiálů používá firma při jeho přepracování rovněž technicky a technologicky vyspělé strojní zařízení s dosahovanou vysokou produktivitou.

Naše firma průběžně sleduje nejnovější trendy v oblasti ekologických technologií. V roce 1999 jsme zavedli nový obor ve službách – termické odlakování. Přestože je tato činnost vysoce efektivní, je její zátěž pro životní prostředí (množství emisí) výrazně nižší než povolují naše normy.

Firma standardně dosahuje kvality výkonů práce odpovídající mezinárodním normám ISO 9001 a pracuje v systému ochrany životního prostředí dle norem ISO 14001. Oblasti obou norem má firma v současné době zavedeny.

Společnost LIKTO, s. r. o. je držitelem certifikace QMS a EMS. Tato certifikace firmu zavazuje odvádět své služby ve vysoké kvalitě a produktivitě práce, a to vše při respektování ochrany životního prostředí.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní udaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich odobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
V LIKTU nám velmi záleží na ochraně Vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme.
Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.