Certifikáty a povolení

QMS a EMS

Naše společnost se rozhodla zavést systém managementu jakosti a environmentu, což bylo strategickým rozhodnutím vedení společnosti.

Návrh a uplatnění těchto systémů byl ve společnosti ovlivňován měnícími se potřebami, konkrétními cíli našich zákazníků, používanými procesy a velikostí a strukturou organizace. Aby společnost fungovala efektivně, musíme identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených činností, procesů, které ovlivňují požadavky zákazníka.

Firma LIKTO, s. r. o. usiluje o dosažení a prokázání svého dobrého environmentálního profilu, řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí.

Pro účinné zavedení systému environmentálního managementu a systému řízení jakosti společnost vyvinula schopnosti a podpůrné mechanismy potřebné pro naplnění své environmentální politiky, politiky jakosti, svých cílů a cílových hodnot.

Společnost neustále přezkoumává a zlepšuje svůj zavedený systém s cílem zlepšovat svůj profil na trhu práce.

Procesy ve společnosti

Certifikáty k nahlédnutí